2018 års FALK-konferens
2018 års FALK-konferens kommer ordnas i Göteborg den 16–18 maj. Temat för konferensen är: Bevara eller gallra?.
>>Här kan du läsa programmet
>>Här anmäler du dig till konferensen

>>Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser

Årsmöte
Medlemmar kallas härmed till FALK:s årsmöte år 2018. Årsmötet kommer att äga rum den 17/5 kl 16.30 i Folkets hus i Göteborg. Adress: Olof Palmes Plats 3. (I samband med FALK-konferensen).
>>Dagordning och kallelse hittar du här
>>Valberedningens förslag på styrelse
>>Revisionsberättelse
2017
>>Verksamhetsberättelse 2017

FALK på Facebook
Nu har FALK även en sida på Facebook, sök på ”Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun” eller klicka på bilden nedan.

Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här

2017 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här


 


Intressanta länkar

 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande

FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande

Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande

Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2018.05.15 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig