2018 års FALK-konferens
Vilken bra och lyckad FALK-konferens det blev!
FALK:s styrelse vill tacka er alla för ert engagemang och riktar framförallt
ett STORT TACK till organisationen som gjorde konferensen till en jättesuccé!
Föreläsningarnas bildspel är nu tillgängliga, klicka på länken för att hämta dem
(vi fyller på allteftersom de kommer in).

>>Här kan du läsa programmet

ONSDAG 16 MAJ
18.00 Emigranternas hus - Guidad visning, mingel och buffé.
TORSDAG 17 MAJ
09.00 Registrering och fika.
10.00 VÄLKOMNA! Ethel Sjöberg, Ordförande i Arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
10.15 Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
Boel Sjöstrand, Region Skåne och Ulrika Gustafsson, Västerås stad
  Paus
11.00

Presentation av Regionarkivet i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Birgitta Torgén, förvaltningschef

  Informationsstyrning förr och nu
11.30

Blankettraseriet.
Informationshantering som materiellt fenomen och problem omkring 1950.
Charlie Järpvall, fil dr i mediehistoria och lektor vid Linnéuniversitetet.

12.00 Utvärderingsmonstret vid vägs ände? Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.
Lena Lindgren, professor vid förvaltningshögskolan Göteborgs universitet
12.30

Samtal om informationsstyrning och vad som är värt att bevara från offentlig verksamhet med föreläsarna. Moderator: Ria Larsson, kommunarkivarie

13.00 Lunch
  Bevara eller gallra?
14.00 Hur stärks barns rätt bäst – genom att radera eller bevara känsliga uppgifter? Problematisering av gallringen enligt socialtjänstlagen.
Suzanne Sandberg, arkivarie och enhetschef vid enheten för Tillsyn och arkivvård vid Malmö Stadsarkiv
14.30 Kan vi släppa Strindbergs tvättnotor nu? Om nödvändigheten av att gallra för att kunna bevara.
Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert sprungen ur informationsförvaltning och arkiv
15.00

Dokumentstyrning – hur säkerställer vi att rätt information bevaras och ointressant gallras?
Anastasia Petersson, ordförande Näringslivets arkivråd och arkivarie vid Svenskt kärnbränslehantering AB

15.30

Fikapaus med underhållning – Sydarkiveras dataspel Arkivera mera och Malmö stadsarkivs utbildningsfilmer.

15.45 Paneldiskussion: Vilken är arkivariens roll – värna om bevarandet eller gallra rätt information? Deltagare: ovanstående föreläsare, Maria Cavalin Aijmera, ansvarig för arkivarieutbildningen vid Göteborgs universitet samt representant från Samrådsgruppen.
Moderator. Erik Norgren, landstingsarkivarie
16.30 FALK:s Årsmöte
18.00 Avresa från Stenpiren mot Nya Älvsborgs fästning. Konferensmiddag, underhållning och guidning av fästningen. Åter i Göteborg 23.00.
FREDAG 18 MAJ
08.30 Dataskyddsförordningen.
Birger Wannerskog, Göteborgs stad
09.00 Arkivutredningen.
Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och biträdande riksbibliotekarie
09.20 Paneldiskussion: Hur tar man tillvara kommun- och landstingsarkivens roll i kulturarvet? Deltagare: Lars Ilshammar, Oskar Nilsson, arkivpedagog Eskilstuna stadsarkiv, Cecilia Hägglund, arkivarier Kävlinge kommun och Regionarkivet. Moderator Ulf Andersson, landsarkivarie Göteborg
09.50 Fikapaus
 

Bevara eller gallra: Forskningens behov

11.20

Journaler som resurs i forskningen.
Exempel från en folkhälsostudie med utgångspunkt i BVC-, skolhälsovårdsjournaler och mönstringsliggare.
Jenny Kindblom, docent Sahlgrenska akademin

11.45

Praktiska exempel på digitalt bevarande hos Sydarkivera – hur man får ut informationen ur journalsystem.
Mårten Lindstrand, förvaltningsledare Sydarkivera och Annie Stille, metadataspecialist Sydarkivera

12.15 Avslutning - FALK:s ordförande Anneli Brattgård summerar dagarna
12.30 Lunch
13.30 Visning av Regionarkivet. Otterhällegatan 5

>>Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser


Årsmöte
Medlemmar kallas härmed till FALK:s årsmöte år 2018. Årsmötet kommer att äga rum den 17/5 kl 16.30 i Folkets hus i Göteborg. Adress: Olof Palmes Plats 3. (I samband med FALK-konferensen).
>>Dagordning och kallelse hittar du här
>>Valberedningens förslag på styrelse
>>Revisionsberättelse
2017
>>Verksamhetsberättelse 2017

FALK på Facebook
Nu har FALK även en sida på Facebook, sök på ”Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun” eller klicka på bilden nedan.

Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>>Läs mer här

2017 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här

Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>>Till hemsidan!


 


Intressanta länkar

 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande

FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande

Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>>Läs FALK:s yttrande


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2018.06.10 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig