2019 års FALK-konferens
Välkommen till FALK:s årskonferens 2019 som denna gång hålls i Småländska Alvesta 14-16 maj.

Temat till årets konferens är Äkthet, ett högt angeläget ämne inom vår yrkesprofession. Under 3 dagar vrider och vänder vi på ett av arkivariens viktigaste redskap – trovärdighet. Källornas äkthet. Informationens autenticitet. 

I våra låsta källararkiv har handlingarnas sammanhang och riktighet bevarats, vi kan avgöra om en uppgift är korrekt eller inte. Men hur hanterar vi de digitala källorna? Lätta att manipulera, lätta att kopiera och förlorar lätt sin kontext.  Konferensen tar upp ämnen som informationssäkerhet, kommunal korruption, digitala signaturer, patientsäkerhet hos privata journaler, digital källkritik ur både arkivariens och forskarens perspektiv, fastighetsforskning och nyheter från arkivvärlden.

Onsdagens konferensmiddag hålls i den mest småländska av industrier – ett glasbruk.

>> Här kan du läsa hela programmet
>> Anmäl dig här

Varmt välkommen till FALK:s årskonferens 2019.
Varmt välkommen till Alvesta.

Styrelsen för FALK.

>> Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser

Årsmöte
Medlemmar kallas härmed till FALK:s årsmöte år 2019. Årsmötet kommer att äga rum den 15/5 (i samband med FALK-konferensen), lokal meddelas senare.

>> Verksamhetsberättelse 2018
>> Revisionsberättelse


FALK:s historik
Nu kan du läsa Christina Wahlströms text om FALK:s historik som tidigare publicerats i tidskriften Arkiv. 
>> Ta mig till artikeln

FALK på Facebook
Nu har FALK även en sida på Facebook, sök på ”Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun” eller klicka på bilden nedan.
 


Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>> Läs mer här

2017 års Arkivvecka blev en stor framgång
Mer än 400 deltagare kunde välja bland ett stort antal föreläsningar under tre dagar. FALK:s styrelse riktar ett stort tack till alla som gjorde dessa dagar till en sådan succé.
Föreläsarnas presentationer kommer snart att finnas tillgängliga på Arkivveckans hemsida. >> Se här


Ny hemsida
Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>> Till hemsidan!

Intressanta länkar

 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här

FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande


FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande

Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"
Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande
Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>> Läs FALK:s yttrande


Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2019.05.09 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig