Om FALK

FALK är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med dokumenthanterings- och arkivfrågor i landsting och kommun.

FALK:s verksamhet leds av en styrelse med ledamöter från olika landsting och kommuner.

Föreningens huvuduppgifter är att erbjuda aktiviteter som skapar kontakt mellan medlemmarna och att informera om nyheter inom dokumenthanterings- och arkivområdet.

FALK är remissorgan när det gäller förändringar inom arkivsektorn.

FALK har regelbundna kontakter och  utbyte med kommunala arkivföreningar i våra nordiska grannländer.

Som medlem får du...

Delta vid våra konferenser och sammankomster där Du kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Detta är av särskild stor betydelse för dem som arbetar ensamma i sin organisation med den här typen av frågor.

Möjlighet att följa utvecklingen inom området i Tidskriften ARKIV, som ges ut fyra gånger om året. Tidskriften ARKIV utges av föreningen Svensk Arkivtidskrift och är föreningstidning för bl.a. FALK.

Falkhistorik

Läs Christina Wahlströms text om FALK:s historik som tidigare publicerats i tidskriften Arkiv. >>Ta mig till artikeln

 

 

 

 

 

 

 

Vill du bli medlem eller göra en adressändring?
Kontakta vår medlemsadministratör Marie Nilsson vid Arkiv Sörmland.

Har du frågor som rör ditt medlemskap och föreningen?
Tag kontakt med FALK:s medlemsansvarige:
Malin Hedström
Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
Arkivcentrum Gotland
Broväg 27
621 81 Visby
Tfn: 0498-26 93 42 Vx: 0498-26 90 00

Årsavgiften för medlemskap är 300 kronor (studerande 100 kronor). Medlemskapet är personligt och kan ej bytas ut med ny person. Årsavgiften betalas mot faktura.


Vänligen meddela Marie Nilsson namn, adress, telefon, arbetsplats, eventuell fakturaadress och din e-post!

Välkommen som medlem i FALK!
Sidan senast uppdaterad 2018.11.22 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig