FALK:s nya hemsida hittar du här:
https://www.falkarkiv.nu

2019 års FALK-konferens i Alvesta 14-16 maj
Årets tema var Äkthet, ett högt angeläget ämne inom vår yrkesprofession

>>> Här kan du läsa programmet <<<

Nedan kan du ta del av PDF:er från de olika föreläsningarna:

TISDAG 15 MAJ
17.30 Konferensen inleddes med guidad visning och middagsbuffé på Huseby bruk.
ONSDAG 16 MAJ
09.00 Registrering och fika. Alvesta Folketshus, Allbogatan 17.
10.00 VÄLKOMMEN!
Per Ribacke, kommunalråd Alvesta och ordförande i förbundsstyrelsen för Sydarkivera.
10.15 FALK-utbildningar i landet.
Förslag från styrelsen om arrangemang inom föreningen.
Äkthet ur ett informationssäkerhetsperspektiv
Informationssäkerhet är ett begrepp som senaste tiden har exponerats mycket i media, varför? Vad innebär informationssäkerhet och hur kan arkivverksamheten hjälpa till på ett naturligt sätt? Finns det win-win lösningar?
10.30 Sydarkiveras metod att arbeta integrerat med informationskartläggning och informationssäkerhet.
Anders Danielsson och Lasse Johansen,
informationssäkerhetsspecialister Sydarkivera
11.00 Kopplingen mellan Informationssäkerhet, arkiv och autenticitetsbegreppet.
Fia Ewald,
informationssäkerhetsexpert sprungen ur informationsförvaltning och arkiv
11.30 Samtal med föreläsarna om hur förståelsen för informationssäkerhet ska kunna bli naturligare och bättre. Moderator: Bernhard Neuman, arkivchef Sydarkivera. Moderator: Bernhard Neuman, arkivchef Sydarkivera
12.00 Lunch
13.00 Källan är samtidskritisk
Några ord om behovet att samskapa de äkta digitala handlingarna som nuddar vid rättssäkerhet, integritet, säkerhet och informationspåverkan samt kryddas med en nypa kulturperspektiv.
Annica Rénud, samordningsarkivarie på Transportstyrelsen
13.40 Arkivstudier för att forska om kommunal Korruption i Sverige.
Erik Wångmar, docent i historia vid Linnéuniversitet
14.20 Fika
14.50 Kontinuitet i vårdinformationen
Så hanterar vi privata vårdgivares journaler i Region Skåne.
Boel Sjöstrand,
chef Enheten för Informationsstyrning och Förvaltning, Region Skåne
15.30 FormatE – Om översynen av RA-FS 2009:2
Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk rådgivare och utredare och Martin Pålsson, utredare/jurist, Riksarkivet
16.00 SKL:s nya ramavtal för e-arkiv
Tommy Bengtsson, avtalsansvarig Digitala tjänster SKL Kommentus Inköpscentral
16.30 Avfärd med buss mot Pukeberg, Nybro. Resan tar en dryg timme
– vi bjuder på quiz med fina priser under resan.
18.00 Hyttsill – traditionella glasbruksrätter, underhållning och glasblåsning i Pukebergs glashytta.
22.00 Hemfärd
TORSDAG 17 MAJ
08.30 Nyheter från Samrådsgruppen
Benjamin Yousefi, Riksarkivet
09.00 Vidimering – riktigt viktigt!
Hur översätter vi de analoga principerna för signering och vidimering till en digital miljö? Varför är viktigt att den digitala signeringsfunktionen är lika tillgänglig som en penna i den analoga? Vilken är risken att signeringen förvanskas? Hur hanteras konverteringen till långtidsbevarande format och vilka möjligheter finns i PDF-formatet?
Caspar Almalander, styrelseledamot FALK
09.45 Årsmöte, FALK
10.15 Fika
10.40 Omhändertagande av journalarkiv - INSTÄLLD
Peter Granlund, handläggare IVO – Inspektionen för vård och omsorg
11.20 Källor, data och kritik: Äkthetens nya villkor i en digital värld
Kenneth Nyberg, docent i historia vid Göteborgs universitet
12.00 Lunch
13.00 Husens hemligheter
Alla bor vi, de flesta i hus. Hur kommer det sig att huset ligger där det gör och ser ut som det gör? Hur tänkte de som planerade och byggde det? Vem har bott där före mig? Både äldre och yngre hus har en historia men vilka källor är användbara för den som är nyfiken på att ta reda på den?
Anna Götzlinger, stadsantikvarie Eskilstuna kommun
13.45 Avslutning
14.00 Studiebesök hos Sydarkivera


>>
Här kan du läsa om tidigare FALK-konferenser


Arkivveckan 2020
Arkivveckan 2020 äger rum 12-14 maj, denna gång i Uppsala. FALK:s styrelse är, tillsammans med andra föreningar och Riksarkivet, i full fart med förberedelserna.
Mer information finns >>här


FALK:s inspel till Arkivutredningen
FALK:s styrelse lämnade 1 juli 2019 ett inspel till Arkivutredningen, om bland annat Riksarkivets framtida roll gentemot kommuner och regioner samt om behov för reglering för de enskilda arkiven.
>> Läs här


FALK:s historik
Nu kan du läsa Christina Wahlströms text om FALK:s historik som tidigare publicerats i tidskriften Arkiv. 
>> Ta mig till artikeln

FALK på Facebook
Nu har FALK även en sida på Facebook, sök på ”Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun” eller klicka på bilden nedan.
 
Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa.
Alla insatser välkomnas. Välj själv hur mycket du vill delta. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att lämna synpunkter och delta i den mån det är möjligt.
>> Läs mer här
Ny hemsida

Äntligen kan vi presentera tidskriften Arkivs hemsida. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu möjliggjorts. Hemsidan ska vara ett komplement till papperstidningen, som även fortsättningsvis kommer ut med fyra fullmatade nummer om året.
>> Till hemsidan!
Intressanta länkar
 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
  >> Läs här

 • Mäta mognad i arkivverksamheten, Riksarkivets Mognadsmodell
  >> Läs här

 • NLA:s nya bok Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, Tom Sahlén
  >> Läs här

 • Internationell modell för hantering av records från ARMA
  >> Läs här

 • EU-förordning om dataskydd
  >> Läs här
FALK:s remissvar angående gallringsråd 7
Yttrande rörande förslag till gallringsråd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting
och regioner. >> Läs FALK:s yttrande


FALK:s remissvar angående gallringsråd 6
Yttrande över Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. >>Läs FALK:s yttrande


Yttrande om "Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arkivredovisning"

Gällande föreskrifter om arkivredovisning anses vara föråldrade och föreslås nu ersättas av en processorienterad klassifikationsstruktur. >>Läs FALK:s yttrande


Allmänna handlingar i elektronisk form
Yttrande över Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form -- offentlighet och intregitet (SOU 2010:4)
>> Läs FALK:s yttrande

Äldre rapporter och betänkanden finns i >> Arkivet
Sidan senast uppdaterad 2020.09.14 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig