Äldre rapporter, betänkanden, remissvar, konferenser m.m.

 • Ordning och reda bland allmänna handlingar (Offentlighets- och sekretesskommittén, SOU 2002:97)
  Offentlighets- och sekretesskommittén har i delbetänkandet föreslagit att reglerna om registrering i 15 kap. sekretesslagen (1980:100) och bestämmelserna i arkivlagen slås samman i en ny lag benämnd "Lag om hantering av allmänna handlingar".
  SOU 2002:97 
  Läs FALK:s remissvar (pdf)

 • Förändringar i RA:s råd kring ADB-upptagningar
  Tekniska krav för ADB-handlingar kommer fortsättningsvis att ingå i RA-FS nr 1 varje år (RA-FS 2003:1)

  RA-FS 2003:2. Ändring i RA-FS 1994:2 om ADB-upptagningar.

  RA-FS 2003:3. Ändring i RA-FS 1994:7 om överlämnande av ADB-upptagningar till Riksarkiven och landsarkiven.

 • FALK-konferenser
  Här kan du få information om FALK-konferenser från tidigare år.

 • Elektroniska urkunder (SK 2003:13)
  Rapport som visar på några viktiga frågor och problem när det gäller arkivering av handlingar med elektronisk signatur.
  Kan rekvireras gratis från stadskontoret via
  e-post.

 • Broschyr från Socialstyrelsen: Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 • Offentlighet ß IT, en vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen (Statskontoret).

 • "Upphovsrätt och arkiv - Inför ett nytt EU-direktiv" är skriven av fil. dr Lennart Lundquist på uppdrag av DIK.Sidan senast uppdaterad 2016.10.05 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig