Bo Thalén till minne
Bo Thalén, före detta region- och stadsarkivarien i Göteborg, gick ur tiden under hösten 2015.

Bo var medlem av FALK:s styrelse under flera år. Bland annat var han sekreterare under åren 1982-1990. Han har också ingått i valberedningen.

Genom sitt mångåriga engagemang i kommunala samrådsgruppen för arkivfrågor deltog han ofta på FALK:s konferenser för att informera om aktuella frågor. Han höll också ett flertal anföranden på konferenserna.

År 1995 var Göteborgs stadsarkiv värd för FALK:s konferens Digitalt kulturarv? - ett ämne som fortfarande är högst aktuellt.

Bo var genom åren mycket engagerad i utbildning inom arkivområdet för anställda inom kommuner och landsting.

Bo var alltid mån om det kommunala självstyret inom arkivområdet.

Eva Karlsson
Ordförande för FALK 2005-2013

<< Tillbaka