FALK-konferensen 8-10 maj 2007 i Karlstad
Samverkan i tiden
Se program här (pdf)
Klicka på bilderna för att se dem i större format

Landstingsfullmäktiges ordförande, Gunnar Törnkvist, hälsar oss välkomna till Värmlands

Eva Karlsson, FALK:s ordförande, öppnade årets konferens
Konferensens första föreläsare var historikern Christer Ahlberger. Han berättade bl.a. om kommunernas historiska roll

Björn Sundström som tillvardags är sakkunnig i ansvarskommittén, presenterade kommitténs betänkande

Riksarkivets Per-Gunnar Ottosson informerade om NAD
Socionomen Petra Engwall, projektanställd vid Stockholms stadsarkiv, berättade hur menprövning i barnavårdsärenden kan gå till

Lotta Snickare, som tillvardags arbetar med ledarutveckling på Swedbank, föreläste om nyttan av nätverk
Riksspelmannen Gert Ohlsson spelade och undrade varför allt ska gå så fort

Från regionarkivet i Skåne kom Jörgen Andersson och berättade om REDA –projektet som handlar om digital arkivering
Thomas Kvarnbratt, chefen för Värmlandsarkiv, pratade samverkan
Likaså gjorde Birgitta Torgén från Örebro läns landsting och Donald Johnson från landstinget i Uppsala län. Landstingssamverkan

kommunarkivarien i Mölndals stad, Carl-Henrik Ronge, redogjorde för KOMSAM. Kommunsamverkan


Ingemar Berlin som är ordförande i arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad redogjorde för nyttan av att ha en arkivnämnd

likaså gjorde Bo Thalen, regionarkivarien i Västra Götaland
Ulrika Gustafson, till vardags arkivarie vid stadsarkivet i Västerås, informerade om nyheter som kommit från samrådsgruppen
likaså gjorde Gunnar Sundberg från riksarkivet
Åhörare
Åhörare
Åhörare
Stadsvandringen

Sola i Karlstad

Underhållning på kvällen

Besök på Arkivcentrum

Eva framför FALK:s och deltagarnas tack till årets värdar


Tillbaka

Sidan senast uppdaterad 2011.04.04 • Kontakta FALKKontakta webbansvarig